Uvod
Typedef
Pointeri

Poreklo C jezika

Programski jezik C je proceduralni programski jezik, nastao 1972. godine. Autor jezika je Denis Riči, a nastao je u istraživačkom centru Bell Laboratories u Nju Džerziju za potrebe operativnog sistema UNIX.

Denis Ričie, 1941-2011

Najjednostavniji C program

#include<stdio.h>

int main() {
      printf("Hello world");
}

Objasnjenje, korak po korak

Prvi linija koda koda je:

#include<stdio.h>

Ovo nam dozvoljava da koristimo komande za ispisivanje podataka na ekranu i unos podataka. U nasem primeru, na ekranu smo ispisali samo "Hello Word":

printf("Hello world");

Ostatak koda sluzi da pokaze kompajleru gde program pocinje i gde se zavrsava. Pocetak je posle int main() {, a kraj na }.

www.000webhost.com